Rod Koło 2

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "KOŁO II" W WARSZAWIE

Nasz Ogród powstał w marcu 1952 roku, ale został zarejestrowany dopiero w marcu 1953 roku – w Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych. Inicjatorką przekazania pierwszych 6 hektarów terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych.

Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500m2 każda.

Początkowo „Pracownicze Ogrody Działkowe” Koło II miały dwa Zarządy, chwilę później zostały one połączone i Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski, a zastępcą – Pan Stanisław Gaguła.

Obecnie w naszym Ogrodzie mamy 370 działek oraz prawie 500 Członków.

Zarząd i Komisja Rewizyjna

ZARZĄD OGRODU
Prezes Zarządu
Andrzej Pudło
Członek Zarządu
ds. Techniczno - Gospodarczych
Paweł Pianka
Sekretarz
Michał Dziurdziak
Skarbnik
Jerzy Kołaczyk
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca
Anna Zasiadczyk
Sekretarz
Kazimierz Rokoszewski
Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Wieleba

Zdjęcia ROD Koło II

Oczami naszych Działkowców