Wczasy dla Seniorów

Wczasy dla Seniorów

2018

Zgodnie z coroczną tradycją – którą kontynuujemy od 50 lat, w czerwcu i w sierpniu odbywały się w naszym Ogrodzie dwutygodniowe turnusy  „Wczasów dla Seniorów”. Są one organizowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Ośrodek Charytatywny „Tylko” mieszczący się przy ul. Żytniej, na zlecenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Projekt współfinansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicę Wola.

 

Podczas tegorocznych turnusów na teren naszego Ogrodu Działkowego zostali zaproszeni pracownicy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej oraz pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy. Przeprowadzili oni dla szkolenie dla seniorów – z zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Prowadzący przedstawili zebranym sposoby postępowania z poszkodowanymi, zademonstrowali jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej bezpiecznej, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz omówili jak należy postępować podczas omdlenia, krwotoku, zadławienia i oparzenia. Zaprezentowali działanie defibrylatora, który znajduje się m.in. na stacjach Metra. Uczestnicy zadawali liczne pytania, chętnie ćwiczyli nabytą wiedzę w praktyce wykonując masaż serca i udzielając pierwszej pomocy z użyciem AED. Celem utrwalenia wiedzy przekazano seniorom ulotki z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz czapki, potrzebne szczególnie w upalne dni.

Ale wszystko, co dobre szybko się kończy…. Niestety. Uroczystość zakończenia wczasów dla seniorów uświetnił występ Trupy Teatralnej „Warszawiaki”, która od lat kultywuje miłość do warszawskiej gwary, folkloru i kultury starej przedwojennej Warszawy. Seniorzy wraz z artystami odśpiewali stare podwórkowe piosenki: „Jadziem Panie Zielonka”, „Chodź na Pragie” czy „Warszawa da się lubić”. Nie zabrakło też innych gości – obecny był poseł na sejm pan Michał Szczerba, poseł na sejm pan Rafał Trzaskowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pan Adam Hać oraz zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Sławomir Opaliński.

2017

Miło mi przekazać, że dzięki organizacji „Wczasów dla Seniorów” można było przeczytać dużo miłych słów na temat naszego Ogrodu na stronie OZM (Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD) oraz na stronach Urzędu Dzielnicy Wola

http://mazowiecki.pzd.pl/kolejna-edycja-wczasow-dla-seniorow-w-rod-kolo-ii-w-warszawie/

A na stronie Urzędu Dzielnicy Wola M.st. Warszawy ukazał się artykuł wraz ze zdjęciami
z uroczystego zakończenia Wczasów, na które przybył poseł na sejm p. Michał Szczerba
wraz z zastępcą burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy p. Mariuszem Budziszewskim.

http://www.wola.waw.pl/page/153,aktualnosci.html?id=7627

 

Ogródki działkowe warszawa koło