Rod Koło 2

Opłaty stałe za 2024 r.

NAZWA KWOTA TERMIN ZAPŁATY
energetyczna
65,00 zł
30.06.2024 r.
ogrodowa
2,20 zł / m² działki *)
30.06.2024 r.
członkowska
6,00 zł
30.06.2024 r.
wodna
0,22 zł
30.06.2024 r.
*) opłata ogrodowa zawiera koszt podstawienia dwóch kontenerów na odpady zielone (co 2 tyg. w sezonie)

Opłaty licznikowe za 2024 r.

NAZWA KWOTA TERMINY
prąd I-VI 2024 r.
0,72 zł / 1kWh wg licznika *)
31.07.2024 r.
prąd VII-XII 2024 r.
0,72 zł / 1kWh wg licznika *)
31.01.2025 r.
woda (z wodomierzem)
4,54 zł / m³ wg licznika
31.12.2024 r.
woda (bez wodomierza)
1 zł / m² działki
31.12.2024 r.
*) cena 1kWh jest uzależniona od ceny dostawcy energii elektrycznej
Jednorazowe opłaty dla nowych Działkowców:
 • inwestycyjna – 1.143 zł
 • wpisowe – 600 zł
 • członkowska – 6 zł
Wpłat dokonujemy według poniższych danych:
 • nr konta: 81 1020 1185 0000 4002 0111 8389
 • w tytule przelewu należy podać numer działki 

Opłaty stałe za 2023 r.

NAZWA KWOTA TERMIN ZAPŁATY
energetyczna
38,00 zł
30.06.2023 r.
ogrodowa
1,70 zł / m² działki
30.06.2023 r.
członkowska
6,00 zł
30.06.2023 r.
wodna
0,20 zł
30.06.2023 r.
kontenery *
30,00 zł
30.06.2023 r.

*) zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania będą podstawiane 2 kontenery miesięcznie, wyłącznie na odpady zielone

Opłaty licznikowe za 2023 r.

NAZWA KWOTA TERMINY
prąd I-VI 2023 r.
0,60 zł / 1kWh wg licznika
31.07.2023 r.
prąd VII-XII 2023 r.
0,72 zł / 1kWh wg licznika
31.01.2024 r.
woda (z wodomierzem)
4,29 zł / m³ wg licznika
31.12.2023 r.
woda (bez wodomierza)
0,50 zł / m² działki
31.12.2023 r.
Jednorazowe opłaty dla nowych Działkowców:
 • inwestycyjna – 1.143 zł
 • wpisowe – 600 zł
 • członkowska – 6 zł

Numer konta bankowego

Wpłat dokonujemy według poniższych danych:

 • nr konta: 81 1020 1185 0000 4002 0111 8389
 • Powszechna Kasa Oszczędności S.A. (PKO BP S.A.) XVIII O/ Warszawa
 • w tytule przelewu należy podać: numer działki oraz imię i nazwisko

Uprzejmie informujemy, że od maja 2021r wszelkie opłaty opłaty działkowe należy robić przez bank, przelew internetowy lub wpłatę na poczcie.

Nie ma możliwości wpłaty gotówkowej.

Informacje o opłatach i zaległościach można uzyskać pod nr tel. 797 017 797 w godz. pracy Biura Zarządu tzn. w soboty w godz. 10-13.

Opłaty w 2022 wynosiły:

Składki za 2022 r.

nazwa KWOTA TERMIN ZAPŁATY
energetyczna
36,50 zł
30.06.2022 r.
ogrodowa
1,50 zł / m² działki
30.06.2022 r.
członkowska
6,00 zł
30.06.2022 r.
wodna
0,11 zł
30.06.2022 r.

Opłaty licznikowe za 2022 r.

nazwa KWOTA TERMINY
prąd I-VI 2022 r.
0,60 zł / 1kWh wg licznika
31.07.2022 r.
prąd VII-XII 2022 r.
0,60 zł / 1kWh wg licznika
31.01.2023 r.
woda (z wodomierzem)
3,89 zł / m³ wg licznika
30.11.2022 r.
woda (bez wodomierza)
0,50 zł / m² działki
31.01.2023 r.
Jednorazowe opłaty dla nowych Działkowców:
 • inwestycyjna – 1.292 zł
 • wpisowe – 600 zł (nowa stawka od 1.07.2022r.)
 • członkowska – 6 zł

Opłaty w 2021 wynosiły:

Składki za 2021 r.

nazwa KWOTA TERMIN ZAPŁATY
energetyczna
10,00 zł (opłata jednorazowa)
31.07.2021 r.
ogrodowa
1,20 zł / m² działki (w jej skład wchodzi opłata za wywóz śmieci w kwocie 0,44 zł / m² działki)
31.07.2021 r.
członkowska
6,00 zł (kwota ustalona przez PZD)
31.07.2021 r.

Opłaty licznikowe za 2021 r.

nazwa KWOTA TERMINY
prąd I-VI 2021 r.
0,60 zł / 1kWh wg licznika
31.07.2021 r.
prąd VII-XII 2021 r.
0,60 zł / 1kWh wg licznika
31.01.2022 r.
woda (z wodomierzem)
3,89 zł / m³ wg licznika
31.12.2021 r.
woda (bez wodomierza)
1 zł / m² działki
31.12.2021 r.

Jednorazowe opłaty dla nowych Działkowców (ustalane przez PZD):

 • opłata inwestycyjna – 1351 zł
 • wpisowe- 350 zł

Opłaty w 2019-2020 wynosiły:

→ opłata ogrodowa – 1zł/m2 działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ składka członkowska – 6zł od działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ opłata energetyczna – 10zł od działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ opłata za prąd – 0,54zł/kWh wg licznika, płatne za I półrocze do 31 lipca 2019, a za II półrocze do 31 stycznia 2020,

→ opłata za wodę (z wodomierzem) – 3,89zł/m3 wg licznika, płatne do 31 grudnia 2019,

→ opłata za wodę (bez wodomierza) – 0,80zł/m2 działki, płatne do 31 grudnia 2019,

dla nowych Działkowców (płatne jednorazowo przy podpisywaniu Umowy):

→ wpisowe – 350zł

→ opłata inwestycyjna – 1.512zł