Rod Koło 2

KADENCJA ORGANÓW ROD KOŁO II

Zgodnie z Uchwałą nr 1/XVII/2022 PZD z dn. 14.12.2022r. kadencje organów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, upływające w 2023 roku – ulegają przedłużeniu o rok do dnia kolejnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w 2024r, nie później jednak niż do 15 maja 2024r. Oznacza to, że Zarząd ROD Koło II będzie pełnił swoją funkcję o rok […]

Życzenia Świąteczne

ZARZĄD ROD KOŁO II                          Informujemy, iż w dniach 24.12.2022r oraz 31.12.2022r Biuro Zarządu, kasa oraz warsztat będą zamknięte.

Budowa drogi

W związku z licznymi pytaniami Działkowców o losy projektowanej drogi łączącej ul. Górczewską z ul. Dywizjonu 303 informujemy, że Zarząd wystąpił z zapytaniem o postęp prac do Ingka Centers Sp. z o.o. – inwestora. Otrzymaliśmy w odpowiedzi poniższą informację: „Proces uzgodnień jest w toku, z tego powodu nie możemy wskazać w tej chwili ostatecznego terminu […]

ZAKRĘCENIE WODY

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 5 listopada br. o godz. 10.00 będzie zakręcona woda. Prosimy Działkowców o obecność  w tym dniu. W przypadku nagłego spadku temperatury (poniżej -5°C) dopływ wody zostanie odłączony natychmiast. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania prosimy wszystkich Działkowców posiadających wodomierze o przekazanie zdjęcia licznika wody w celu wyliczenia opłaty za wodę za 2022r. […]

RĘBAK

Informujemy, że Zarząd ROD Koło II planuje kolejne wynajęcie rębaka.  Wszystkich chętnych prosimy o składowanie gałęzi na Placu Seniora. Przypominamy, że nadal obowiązuje zakaz składowania karp. Termin składowania od 17 września br. do 8 października br. 

KONTENERY – 7-8.10.2022

Informujemy, że w terminie 7-8 października br. zostaną podstawione kontenery na przeprowadzenie jesiennych porządków na działkach. 

OPŁATY 2022 przypomnienie

Przypominam, że w dniu 31 lipca 2022r minął termin dokonywania opłat ogrodowych za 2022r. Niestety wielu Działkowców nadal ma nieuregulowane rachunki. Zgodnie z Uchwałą Zarządu osoby z zaległościami w opłatach za prąd będą od niego odcięte. Ponowne podłączenie będzie się wiązało z opłatą 100zł.  Wszelkie informacje o opłatach można uzyskać: telefonicznie w soboty w godz. 10-13 […]