Zmiana składu Zarządu

W dniu 3 września br. zmienił się skład Zarządu. Rezygnację złożył Pan Paweł Pianka, który był Członkiem Zarządu ds. techniczno-gospodarczych. Jego miejsce zajął Pan Krzysztof Nowosadzki.

Obecny skład Zarządu:

  • Prezes – Pan Andrzej Pudło
  • Sekretarz – Pan Michał Dziurdziak
  • Członek Zarządu ds. techniczno-gospodarczych – Pan Krzysztof Nowosadzki
  • Skarbnik – Pan Jurek Kołaczyk
Ogródki działkowe warszawa koło