ZAKRĘCENIE WODY

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 5 listopada br. o godz. 10.00 będzie zakręcona woda. Prosimy Działkowców o obecność  w tym dniu. W przypadku nagłego spadku temperatury (poniżej -5°C) dopływ wody zostanie odłączony natychmiast.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania prosimy wszystkich Działkowców posiadających wodomierze o przekazanie zdjęcia licznika wody w celu wyliczenia opłaty za wodę za 2022r.

Można to zrobić:

  • sms-em – pod nr. 797 017 797 – pamiętając o wpisaniu numeru działki
  • e-mailem – na adres rodkolo2@gmail.com
  • osobiście – w godzinach pracy Zarządu (soboty 10-13).
  • messenger’em – ROD Koło II Warszawa, Wola
  • w przypadku braku możliwości zrobienia zdjęcia prosimy o kontakt z Zarządem.

                                Termin dostarczania zdjęć do 31 grudnia 2021r                         

Wszystkie osoby, które nie dostarczą zdjęcia w terminie zostaną obciążone opłatą za wodę liczoną z m2 działki – w kwocie 0,50zł/m2.

Przy okazji – wszystkie osoby zalegające z pozostałymi opłatami proszone są o jak najszybsze uregulowanie zadłużenia.