OPŁATY 2022 – zaległości

Drodzy Działkowcy,
31 lipca 2022r minął termin uregulowania opłat za 2022r. W związku z tym przypominam, że zgodnie z Regulaminem Ogrodów Działkowych (paragraf 19 pkt.1) za płatności po terminie będą naliczane ustawowe odsetki. 
Działkowcy, którzy nie uregulowali opłat za prąd za I półrocze 2022r zostaną odłączeni od prądu, a ponowne podłączenie będzie się wiązało z opłatą manipulacyjną w wysokości 100zł (zgodnie z Uchwałą Zarządu).
Działkowcy posiadający wodomierze są zobowiązani do przekazania zdjęcia licznika, w celu wyliczenia opłaty. Niedosłanie zdjęcia będzie się wiązało z opłatą za wodę wyliczaną z m2 działki – a nie z licznika (zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z 2021r). 
Ogródki działkowe warszawa koło