O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
TROCHĘ HISTORII
67 LAT OGRODU
ZABUDOWA KOŁA - lata 1876-1953
OKOLICE OGRODU - KOŁO I WOLA
120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO I NAJSTARSZY OGRÓD
O OGRODZIE

 

 

Nasz Ogród powstał w marcu 1952 roku, a w marcu 1953 roku został zarejestrowany w Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych. W tym roku mija 67 lat formalnego istnienia Ogrodu „Koło II”. Inicjatorką przekazania pierwszych 6 hektarów terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych. Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500m2 każda. Początkowo "Pracownicze Ogrody Działkowe" Koło II miały dwa Zarządy, chwilę później zostały one połączone i Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski a zastępcą - Pan Stanisław Gaguła. Obecnie w naszym Ogrodzie mamy 362 działki oraz ponad 500 Członków. 
W okresie 2.11.2020-31.03.2021 Biuro Zarządu oraz Kasa będą czynnw soboty w godz. 1000-1300
Natomiast wszelkie wpłaty można wnosić w soboty do godz. 1200.

 
 
Warsztat Ogrodu w w/w okresie będzie czynny w środy i soboty w godzinach 1000-13
00
  
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
 

 NAJNOWSZE INFORMACJE:


Apel do warszawskich ROD o obronę kompleksu przy ul. Al. Waszyngtona
 
NOWE INFORMACJE dot. przebiegu drogi od Wola Parku przez ROD Koło II - pisma z OZM PZD
 
Dokumenty dla nowych Działkowców
 
NAJNOWSZY numer zimowej "Naszej Gazetki"
 
Ogłoszenie OZM PZD dotyczące szkoleń dla nowych Działkowców  

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
 

 


  


 


 


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT