ROD KOŁO II Warszawa
WITAMY!
NASZ OGRÓD
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
WPISY GOŚCI
NOWOŚCI I WYDARZENIA
WITAMY!

Zapraszamy do odwiedzenia strony Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koło II w Warszawie, znajdziecie tu:

- ogłoszenia związane z naszym Ogrodem np. o opłatach Ogrodowych, terminach spotkań Działkowców, Walnych Zebraniach itd...
- zdjęcia z naszych spotkań integracyjnych oraz naszych działek,

- komunikaty zamieszczane przez Polski Związek Działkowców oraz Okręg Mazowiecki PZD w Warszawie;
- przepisy, ciekawostki ogrodnicze, porady dotyczące prowadzenia działki,
- elektroniczne wersje naszej Gazetki Działkowej 

 
 

 

WAŻNE INFORMACJE OD ZARZĄDU:
- wzorem lat ubiegłych: w okresie 10.2017 r. - 03.2018 r. kasa Ogrodu oraz biuro Zarządu czynne jest w soboty
  w godz. 10.00 - 13.00.
- przypominamy wszystkim Działkowcom, że po zakręceniu wody należy dostarczyć do Ząrządu informację o stanie liczników
   wody zainstalowanych na swoich działkach.
 

 

WITAMY!NASZ OGRÓDOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKTWPISY GOŚCI