O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
TROCHĘ HISTORII
67 LAT OGRODU
ZABUDOWA KOŁA - lata 1876-1953
OKOLICE OGRODU - KOŁO I WOLA
120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO I NAJSTARSZY OGRÓD
O OGRODZIE

                                    

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "KOŁO II" W WARSZAWIE - mamy już 68 lat!

 

Nasz Ogród powstał w marcu 1952 roku, a w marcu 1953 roku został zarejestrowany w Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych.  Inicjatorką przekazania pierwszych 6 hektarów terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych. Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500m2 każda. Początkowo "Pracownicze Ogrody Działkowe" Koło II miały dwa Zarządy, chwilę później zostały one połączone i Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski a zastępcą - Pan Stanisław Gaguła. Obecnie w naszym Ogrodzie mamy 362 działki oraz ponad 500 Członków.

 

 

   

 


 

 


 

 WAŻNA INFORMACJA!!! 

W dniu 31 lipca br mija termin wnoszenia opłat za użytkowanie działek. Niestety jeszcze prawie 100 osób nie podało odczytów
swoich liczników na wodę - mimo, że termin minął 31 grudnia 2020r. Proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Ogrodów
Działkowych:

 
Jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci 
nieuiszczania należnych opłat ogrodowych, zarząd ROD ma prawo:
1. naliczyć odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach,
2. wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania należności w opłatach wraz z
    ustawowymi odsetkami,
3. wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD,
4. wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie rozwiązuje jednak sprawy zaległości w opłatach, które można dochodzić na
    drodze postępowania sądowego.
 


           
OPŁATY 2021    =======>
   
OBOWIĄZKOWA PIELĘGNACYJNA PRZYCINKA ROŚLIN  =====>
   
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021  =====>
   

KONTENERY - JESIEŃ 2021

 =======>

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WODOMIERZE  =====>
   
PISMO DOT.  PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ DROGI  =======>
   

INFORMACJE dot. przebiegu drogi od Wola Parku przez ROD Koło II

 =======>   

 

 

Dokumenty dla nowych Działkowców

 =======>   

 

 

NOWA JESIENNA GAZETKA JUŻ GOTOWA - zapraszam do czytania

 =======>

 

 

Ogłoszenie OZM dotyczące szkoleń dla nowych Działkowców

 =======> 

Szanowni Działkowcy,
 
Po ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbyło się 28 sierpnia br Zarząd dobrał do swojego grona 2 nowe osoby. Tym samym od dnia 4 września br skład Zarządu wygląda następująco:
 

Prezes Zarządu - Andrzej Pudło  

 

Wiceprezes ds technicznych - Marek Kosiorek         

 

Sekretarz - Michał Dziurdziak

Skarbnik - Jerzy Kołaczyk


Członek Zarządu ds. techn.-gospod. - Paweł Pianka

 

  


 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

 

 

Przewodnicząca:

p. Anna Zasiadczyk

 

 

Sekretarz:

p. Kazimierz Rokoszewski

 

 

Zastępca Przewodniczącego:

p. Agnieszka Wieleba


 

  
ROD KOŁO II Warszawa, Wola


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT