O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
TROCHĘ HISTORII
67 LAT OGRODU
ZABUDOWA KOŁA - lata 1876-1953
OKOLICE OGRODU - KOŁO I WOLA
120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO I NAJSTARSZY OGRÓD
O OGRODZIE

                                    

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "KOŁO II" W WARSZAWIE - mamy już 68 lat!

 

Nasz Ogród powstał w marcu 1952 roku, a w marcu 1953 roku został zarejestrowany w Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych.  Inicjatorką przekazania pierwszych 6 hektarów terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych. Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500m2 każda. Początkowo "Pracownicze Ogrody Działkowe" Koło II miały dwa Zarządy, chwilę później zostały one połączone i Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski a zastępcą - Pan Stanisław Gaguła. Obecnie w naszym Ogrodzie mamy 362 działki oraz ponad 500 Członków.

 

 

   

 


 

 


 

WAŻNA INFORMACJA!!! 

Bardzo proszę wszystkich Działkowców o pilne uregulowanie rachunków za działki za 2021 r. Termin minął 31 lipca br. 
Osoby posiadające wodomierze powinny przekazać zdjęcia z aktualnym stanem – w innym razie rachunki za wodę będą liczone z m2 działki.
Proszę o poważne podejście do tematu opłat, ponieważ wielu działkowców zalega z opłatami co uniemożliwi prawidłowe funkcjonowanie Ogrodu.
 

W DNIU 24.12.2021 oraz 31.12.2021 ZARZĄD, KASA ORAZ WARSZTAT BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

   
   
TERMIN ZAKRĘCENIA WODY  =======>
   
OPŁATY 2021    =======>
   
ODCIĘCIE PRĄDU ZA BRAK OPŁAT  =====>
   
OBOWIĄZKOWA PIELĘGNACYJNA PRZYCINKA ROŚLIN  =====>
   
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021  =====>
   
WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WODOMIERZE  =====>
   
PISMO DOT.  PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ DROGI  =======>
   

INFORMACJE dot. przebiegu drogi od Wola Parku przez ROD Koło II

 =======>   

 

 

Dokumenty dla nowych Działkowców

 =======>   

 

 

NOWA JESIENNA GAZETKA JUŻ GOTOWA - zapraszam do czytania

 =======>

 

 

Ogłoszenie OZM dotyczące szkoleń dla nowych Działkowców

 =======> 

Szanowni Działkowcy,
 
Po ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbyło się 28 sierpnia br Zarząd dobrał do swojego grona 2 nowe osoby. Tym samym od dnia 4 września br skład Zarządu wygląda następująco:
 

Prezes Zarządu - Andrzej Pudło  

 

Wiceprezes ds technicznych - Marek Kosiorek         

 

Sekretarz - Michał Dziurdziak

Skarbnik - Jerzy Kołaczyk


Członek Zarządu ds. techn.-gospod. - Paweł Pianka

 

  


 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

 

 

Przewodnicząca:

p. Anna Zasiadczyk

 

 

Sekretarz:

p. Kazimierz Rokoszewski

 

 

Zastępca Przewodniczącego:

p. Agnieszka Wieleba


 

  
ROD KOŁO II Warszawa, Wola


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT