O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
TROCHĘ HISTORII
67 LAT OGRODU
ZABUDOWA KOŁA - lata 1876-1953
OKOLICE OGRODU - KOŁO I WOLA
120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO I NAJSTARSZY OGRÓD
O OGRODZIE

 

 

Nasz Ogród powstał w marcu 1952 roku, a w marcu 1953 roku został zarejestrowany w Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych. W tym roku mija 67 lat formalnego istnienia Ogrodu „Koło II”. Inicjatorką przekazania pierwszych 6 hektarów terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych. Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500m2 każda. Początkowo "Pracownicze Ogrody Działkowe" Koło II miały dwa Zarządy, chwilę później zostały one połączone i Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski a zastępcą - Pan Stanisław Gaguła. Obecnie w naszym Ogrodzie mamy 362 działki oraz ponad 500 Członków. 

Godziny pracy Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koło II oraz Kasy:
 
 
Biuro Zarządu oraz Kasa są czynne w środy w godz. 1400-1700 oraz w soboty w godz. 1000-1300.
Natomiast wszelkie wpłaty można wnosić w środy do godz. 16
00 oraz w soboty do godz. 1200. 
 

Najnowsze informacje:
 
 


 


 
 


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT