O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
TROCHĘ HISTORII
67 LAT OGRODU
ZABUDOWA KOŁA - lata 1876-1953
OKOLICE OGRODU - KOŁO I WOLA
120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO I NAJSTARSZY OGRÓD
O OGRODZIE

Rodzinny Ogród Działkowy „Koło II” w Warszawie

Nasz Ogród powstał w marcu 1952 roku, a w marcu 1953 roku został zarejestrowany w Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych. W tym roku mija 67 lat formalnego istnienia Ogrodu „Koło II”.
Inicjatorką przekazania pierwszych 6 hektarów terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych. Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500m2 każda. Początkowo "Pracownicze Ogrody Działkowe" Koło II miały dwa Zarządy, chwilę później zostały one połączone i Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski a zastępcą - Pan Stanisław Gaguła. Obecnie w ROD Koło II mamy 362 działki oraz ponad 500 Członków.
Więcej informacji na temat historii naszego Ogrodu, jego okolic czy historii ogrodnictwa w Polsce można przeczytać tutaj
  

 
 

NAJNOWSZE INFORMACJE:
 
 

- Uprzejmie informujemy, że od 9.05.2020r. biuro Zarządu, kasa oraz warsztat będą czynne w TYLKO soboty w godz. 10-12

 

- Dokumenty dla nowych Działkowców ►►►►►►

 

- Wiosenny numer "Naszej Gazetki" - już dostępny ►►►►►►

 

- NOWE ważne ogłoszenia (z 22.05.2020) dot.opłat za prąd i nasadzeń na działkach !!! ►►►►►►

 

- akcja gazety "Działkowiec" - reportaż o ciekawych działkach, do którego możecie się zgłaszać ►►►►►►

 

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłat ogrodowych za 2020r. - więcej informacji

 

SKŁAD ZARZĄDU ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ:

 

13 kwietnia 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna na kolejną 4-letnią kadencję.

 
 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koło II:
Prezes – Pan Andrzej Pontkowski (działka nr 111)
Wiceprezes ds. Technicznych – Pan Andrzej Pudło (działka nr 48)
Członek Zarządu ds. Techniczno-Gospodarczych – Pan Wiesław Marek (działka nr 47A)

Skarbnik – Pan Jerzy Kołaczyk (działka nr 231)

Sekretarz – Pan Michał Dziurdziak (działka nr 232)

 
 

 

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Pani Anna Zasiadczyk (działka nr 205)
Sekretarz – Pan Kazimierz Rokoszewski (działka nr 221A)
Zastępca Przewodniczącego – Pani Agnieszka Wieleba (działka nr 178)

 
Zapraszamy również do odwiedzana naszego profilu na FB:

 

   O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT