ROD KOŁO II Warszawa
NASZ OGRÓD
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
TROCHĘ HISTORII
65 LAT OGRODU
OKOLICE OGRODU - KOŁO I WOLA
120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO I NAJSTARSZY OGRÓD
NASZ OGRÓD
Zapraszamy na stronę Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koło II w Warszawie:
Nasz Ogród powstał w marcu 1952 roku, a w kwietniu 1953 roku został zarejestrowany w Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych. Tym samym – w tym roku obchodzimy 65 lecie istnienia Ogrodu.
Inicjatorką przekazania pierwszych 6ha terenu była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa oraz Związkowi Instytucji Wojskowych. Około 100 rodzin otrzymało działki po ok. 500m2 każda. Początkowo "Pracownicze Ogrody Działkowe" Koło II miały dwa Zarządy, chwilę później zostały one połączone i Przewodniczącym został Pan Alfred Ostrowski a zastępcą - Pan Stanisław Gaguła. Obecnie w ROD Koło II mamy 362 działki oraz ponad 500 Członków.
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

WAŻNY TERMIN 27.10.2018 (sobota)

W imieniu Zarządu bardzo proszę wszystkich Działkowców, którzy korzystają z wolnostojącego magazynu znajdującego się w naszym ROD, o opróżnienie go ze swoich przedmiotów - najpóźniej do 27 października br. Jest to ostateczny termin. Po tym czasie wszelkie zalegające rzeczy zostaną zutylizowane.
Jeśli wiecie Państwo, że Wasi sąsiedzi korzystają z w/w magazynu proszę przekażcie dalej tę informację, ponieważ chcielibyśmy zrobić w tym miejscu porządek a znajdujące się tam przedmioty bardzo utrudniają nam pracę. Jednocześnie nie chcielibyśmy usunąć rzeczy, które stanowią dla kogokolwiek jakąś wartość.
Decyzja została podjęta przez Zarząd Uchwałą nr 148/10/2018 na zebraniu w dniu 10 października 2018r.

Dziękujemy za zrozumienie.

 

 


NOWOŚCI DO PRZECZYTANIA NA STRONIE:
 


Już jest kolejny numer naszej Gazetki działkowej - kliknij tutaj
 
  
 

KSIĘGA GOŚCI

Ze względów technicznych nasza Księga Gości służąca do wpisywania wszelkich uwag, pomysłów i pytań została przeniesiona na stronę: KONTAKT. Aby przejść do niej proszę kliknąć tutaj :-)
 
 
 
 

Skład Zarządu Ogrodu Koło II:

Prezes Zarządu - p. Andrzej Pontkowski
V-ce Prezes ds. technicznych - p. Wiesław Marek
Sekretarz Zarządu - p. Agnieszka Dąbrowska
Skarbnik Zarządu - p. Jerzy Kołaczyk
Członek Zarządu ds. techniczno-gospodarczych - p. Aleksander Kuffel


Skład Komisji Rewizyjnej Ogrodu Koło II:

Przewodnicząca - p. Wanda Muszyńska
Z-ca Przewodniczącej - p. Wanda Skonieczna
Sekretarz - p. Kazimierz Rokoszewski


 
 

Godziny pracy Zarządu oraz kasy Ogrodu:

- w okresie od października do marca - soboty w godz. 10.00-13.00
- w okresie od kwietnia do września - środy w godz. 15.00-18.00 oraz soboty w godz.
10.00-13.00


NASZ OGRÓDOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT