Rod Koło 2

Budowa drogi

Budowa drogi – pisma i informacje   2020 3 grudnia 2020 Poniżej przedstawiam Państwu nowe pisma skierowane przez OZM PZD do Burmistrza Dzielnicy Wola oraz do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych – w sprawie budowy drogi przechodzącej przez nasz Ogród do Wola Parku. pismo do Burmistrza Dzielnicy Wola pismo do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych 16 października  W związku z planowaną budową drogi łączącej ul. Górczewską z ul. Ks. Janusza/Dywizjonu 303 – a tak naprawdę drogi dojazdowej do Centrum Handlowego Wola Park powstało wiele kontrowersji i przekazano wiele nieprawdziwych informacji. Projekt nie był konsultowany z mieszkańcami, z nami Działkowcami ani nawet z Burmistrzem Dzielnicy Wola. Dlatego też Zarząd naszego Ogrodu wystosował pismo w tej sprawie do w/w Burmistrza oraz wraz z mieszkańcami SM Koło do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.  Być może zawartość obydwóch dokumentów rozwieje część Państwa wątpliwości. Pismo Zarządu ROD Koło II do Burmistrza Pismo mieszkańców SM Koło i Zarządu ROD Koło II do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy więcej informacji na temat budowy drogi można znaleźć na stronie inwestora pod adresem: http://gorczewska-dywizjonu303.pl/