O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
OPŁATY 2017r.
OPŁATY 2016r.
OPŁATY 2015r.
OPŁATY 2014r.
OPŁATY 2016r.

W dniu 23 kwietnia 2016r. na Walnym Zebraniu zostały przyjęte nowe stawki opłat na rok 2016. Obecnie wynoszą one:

  • opłata za wodę - 1,20zł/m (z czego 0,30zł/m2 to wyrównanie za 2015r) *)
  • opłata na rzecz ogrodu - 0,93zł/m2
  • opłata za prąd - 0,75zł/1kW, wg wskazania licznika
  • jednorazowa opłata za wymianę skrzynki z licznikiem prądu - 60zł  *)
  • opłata inwestycyjna - dla nowo przyjmowanych Działkowców - 1.860zł
  • wpisowe dla nowych Działkowców - 350zł

Termin wnoszenia opłat - 30 czerwca 2016r.

*)

Nowym jednorazowym wydatkiem dla Działkowców jest opłata za wymianę skrzynek z licznikami prądu. Skrzynki te straciły w tym roku homologację, która i tak była kilkukrotnie przedłużana. Obecnie jedynym wyjściem na zapewnienie prądu na terenie Ogrodu jest wymiana tych skrzynek. Poza tym stare skrzynki powodowały straty prądu a teraz dzięki nowym skrzynkom odczyt będzie bardziej dokładny i pozwoli na obniżenie rachunków.
Drugim niestandardowym wydatkiem jest opłata za wodę. Z racji wieloletniego długu wobec Wodociągów, ciągnącego się już od kilku lat, musimy go jak najszybciej spłacić. Jednorazowa roczna opłata jaką wnosimy nie wystarcza na pokrycie wszystkich zaległości i na bieżące opłaty. 

Niestety zdajemy sobie sprawę, że wymienione stawki znacznie podwyższą roczną opłatę za działkę, ale jesteśmy Wspólnotą i wspólnie musimy ponosić wszelkie koszty utrzymania Ogrodu, jeśli chcemy żeby funkcjonował on prawidłowo i przynosił przyjemność wszystkim Działkowiczom. Jako Zarząd liczymy na Państwa zrozumienie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w godzinach naszych dyżurów.

O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT