O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
KONTAKT
Dane adresowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koło II:

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Koło II

ul. Dywizjonu 303 nr. 7

01-470 Warszawa

tel. 797 800 141 (Zarząd)
tel. 797 017 797 (kasa)

           

Dyżury Gospodarza i Elektryka w ROD Koło II: 

Gospodarz - p. Marcin tel. 695 419 693:

  • środa 10.00 - 13.00
  • sobota 10.00 - 13.00

 Elektryk - p. Andrzej tel. 730 613 813:

  • środa 10.00 - 13.00
  • sobota 10.00 - 13.00

 W sprawach awaryjnych proszę dzwonić pod podane wyżej telefony.
MAPA OGRODU:
  
kontakt z administratorem strony:
a.nowosadzka@wp.pl
- Agnieszka Nowosadzka   

O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT