ROD KOŁO II Warszawa
NASZ OGRÓD
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
Księga gości
KONTAKT
Księga gości - chwilowo przeniesiona ze względu na dużą ilość błędnych wpisów - kliknij

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Koło II
ul. Dywizjonu 303 nr. 7
01-470 Warszawa
tel. 22 837 93 75

           

Dyżury Gospodarza i Elektryka ROD Koło II w sezonie (kwiecień - październik)

Gospodarz ROD Koło II - tel. 695 419 693:
  • poniedziałek 11.00 - 14.00
  • środa 14.00 - 17.00
  • sobota 10.00 - 13.00
Elektryk ROD Koło II - tel. 730 613 813:
  • środa 14.00 - 17.00
  • sobota 10.00 - 13.00
w sprawach awaryjnych proszę dzwonić pod podane wyżej telefony.

MAPA OGRODU:
 
kontakt z administratorem strony:
a.nowosadzka@wp.pl
- Agnieszka Nowosadzka   
 
           

 

NASZ OGRÓDOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT