O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
KONTAKT
Dane adresowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koło II:

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy Koło II

ul. Dywizjonu 303 nr. 7

01-470 Warszawa

tel. 22 837 93 7
5


           

Dyżury Gospodarza i Elektryka ROD Koło II w sezonie (kwiecień - październik): 

Gospodarz ROD Koło II p. Marcin - tel. 695 419 693:

  • poniedziałek 11.00 - 14.00
  • środa 14.00 - 17.00
  • sobota 10.00 - 13.00

 Elektryk ROD Koło II p. Andrzej - tel. 730 613 813:

  • środa 14.00 - 17.00
  • sobota 10.00 - 13.00

 W sprawach awaryjnych proszę dzwonić pod podane wyżej telefony.
MAPA OGRODU:
  
kontakt z administratorem strony:
a.nowosadzka@wp.pl
- Agnieszka Nowosadzka   
 
           

 

O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT