O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
OPŁATY 2017r.
OPŁATY 2016r.
OPŁATY 2015r.
OPŁATY 2014r.
OPŁATY 2015r.

W dniu 18 kwietnia 2015r. na Walnym Zebraniu zostały jednogłośnie przyjęte nowe stawki opłat na rok 2015. Obecnie wynoszą one:

  • opłata za wodę - 55 groszy/mdziałki
  • opłata na rzecz ogrodu - 71 groszy/m2 działki
  • składka członkowska 6zł rocznie od działki

Termin wnoszenia opłat został ustalony na Walnym zebraniu na 30 czerwca 2015r.

OPŁATY USTALONE PRZEZ ZARZĄD DLA NOWO PRZYJMOWANYCH OSÓB DO GRONA DZIAŁKOWCÓW ROD KOŁO II:
  • wpisowe - 350zł
  • opłata inwestycyjna - 1.680złOPŁATY 2014O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT