O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
OPŁATY 2017r.
OPŁATY 2016r.
OPŁATY 2015r.
OPŁATY 2014r.
OPŁATY 2017r.

OPŁATY NA ROK 2017 - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 8.04.2017

z terminem wpłaty do 30 czerwca 2017:

  • opłata działkowa - 0,93zł/m2 (w tym zawarta jest kwota za wywóz śmieci 0,18zł/m2.)

  • zaległa opłata za wodę za 2016r - 0,08zł/m2

  • opłata członkowska (ustalona przez OZM) - 6zł za każdą działkę

przykładowo przy 300m2 działce będzie to koszt - 309zł

z terminem wpłaty od 15.12.2017 do 30.06.2018r:

  • dla osób posiadających wodomierze - 4,60 zł/m3 wg wskazań licznika

  • dla osób nie posiadających wodomierzy - kwota będzie wyliczona za m2 działki, po otrzymaniu faktury od dostawcy

opłata za prąd -  0,54zł/1 kW wg wskazań licznika, terminy płatności:

  • za I półrocze – do 30 września 2017;

  • za II półrocze – do 31 marca 2018r.  


OPŁATY POBIERANE OD NOWOPRZYJĘTYCH DZIAŁKOWCÓW:

- inwestycyjna – 1.940zł
- wpisowa – 350zł


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT