O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
2017
2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów "Ustawy o ochronie przyrody", która weszła w życie 1.01.2017 r. zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów - także na działkach w ROD. Ale działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona. Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Ale nowelizacja spowodowała znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

     
źródło: http://pzd.pl/artykuly/19535/114/Komunikat-Krajowej-Rady-PZD-dot-zasady-wycinki-drzew-i-krzewow-od-1-stycznia-2017-r.html


Porady prawne dla działkowców 
Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę dotryczącą obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas. W związku z tym OZ PZD uruchomiły cykliczne telefoniczne dyżury prawne w swoich oddziałach. Będa mogli z niech skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów ROD należących do PZD. Dzięki temu mozliwe będzie bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości wynikających z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD.
Poniżej wykaz telefonów dla Ogrodów z woj. mazowieckiego:
                 

źródło: http://pzd.pl/artykuly/19664/114/Telefoniczne-dyzury-prawne-dla-dzialkowcow-w-OZ-PZD.html


Apel Krajowej Rady PZD do Zarządów ROD oraz działkowców z dnia 01.01.2017 
                     

źródło: http://pzd.pl/artykuly/19397/113/Apel-KR-PZD-do-Zarzadow-ROD-oraz-dzialkowcow.html


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT