ROD KOŁO II Warszawa
NASZ OGRÓD
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
OPŁATY 2016r.
OPŁATY 2015r.
OPŁATY 2014r.
OPŁATY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wprowadziło nową taryfę opłat za wodę dla mieszkańców Warszawy, która będzie obowiązywała przez kolejne 3 lata: od 2.6.2018r. do 2.6.2021r. W związku z tym, osoby posiadające wodomierze proszone są o podanie stanu liczników do 15 lipca br. aby płacić za wodę wg nowej stawki, która wynosi: 3,89zł / 1m3W dniu 14 kwietnia br. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ustalono nowe opłaty obowiązujące na 2018r.

z terminem wpłaty do: 30 czerwca 2018

®    opłata ogrodowa – 0,94zł/m2 działki

®    w tym zawarta jest opłata za wywóz śmieci 0,18zł/m2 działki

®    opłata członkowska – 6zł od każdej działki

z terminem wpłaty do: 31 grudnia 2018

®    dla osób posiadających wodomierze – 4,60zł/m3 wody wg wskazania licznika

®    dla osób bez wodomierzy (zaliczkowa opłata) – 0,50zł/m2 działki


opłata za prąd– 0,54zł/1kWh wg wskazania licznika, terminy  płatności:

®    za I półrocze - do 30 lipca 2018

®    za II półrocze – do 31 stycznia 2019

 opłaty pobierane od nowoprzyjętych działkowców:

®    inwestycyjna – 1.378zł

®    wpisowe – 350zł


OPŁATY MOŻNA WNOSIĆ:

w kasie Ogrodu:

 • w środy w godzinach 15.00–18.00
 • w soboty w godz. 11.00-13.00
na konto bankowe:
 • nr konta: 81 1020 1185 0000 4002 0111 8389
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. XVIII Oddział w Warszawie, ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa;
 • w tytule przelewu proszę o podanie: imienia i nazwiska, numeru działki oraz za co jest robiony przelew: prąd, opłata działkowa, woda itd.

OPŁATY NA ROK 2017 - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 8.04.2017

z terminem wpłaty do 30 czerwca 2017:

 • opłata działkowa - 0,93zł/m2 (w tym zawarta jest kwota za wywóz śmieci 0,18zł/m2.)

 • zaległa opłata za wodę za 2016r - 0,08zł/m2

 • opłata członkowska (ustalona przez OZM) - 6zł za każdą działkę

przykładowo przy 300m2 działce będzie to koszt - 309zł

z terminem wpłaty od 15.12.2017 do 30.06.2018r:

 • dla osób posiadających wodomierze - 4,60 zł/m3 wg wskazań licznika

 • dla osób nie posiadających wodomierzy - kwota będzie wyliczona za m2 działki, po otrzymaniu faktury od dostawcy

opłata za prąd -  0,54zł/1 kW wg wskazań licznika, terminy płatności:

 • za I półrocze – do 30 września 2017;

 • za II półrocze – do 31 marca 2018r.  


OPŁATY POBIERANE OD NOWOPRZYJĘTYCH DZIAŁKOWCÓW:

 • inwestycyjna – 1.940zł

 • wpisowa – 350zł


OPŁATY na 2016 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 23.04.2016r.

OPŁATY na 2015 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 18.04.2015r.

OPŁATY na 2014 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 19.09.2014r.


NASZ OGRÓDOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT