O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
OPŁATY 2017r.
OPŁATY 2016r.
OPŁATY 2015r.
OPŁATY 2014r.
OPŁATY

2019

W dniu 13 kwietnia br. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym podjęto jednogłośnie Uchwałę o nowych stawkach opłat na 2019 rok oraz o terminach ich wpłat. 

 opłata ogrodowa - 1zł/m2 działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ składka członkowska - 6zł od działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ opłata energetyczna - 10zł od działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ opłata za prąd - 0,54zł/kWh wg licznika, płatne za I półrocze do 31 lipca 2019, a za II półrocze do 31 stycznia 2020,

→ opłata za wodę (z wodomierzem) - 3,89zł/m3 wg licznika, płatne do 31 grudnia 2019,

→ opłata za wodę (bez wodomierza) - 0,80zł/m2 działki, płatne do 31 grudnia 2019,


dla nowych Działkowców (płatne jednorazowo przy podpisywaniu Umowy):

→ wpisowe - 350zł

→ opłata inwestycyjna - 1.512zł

 
 

2018

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wprowadziło nową taryfę opłat za wodę dla mieszkańców Warszawy, która będzie obowiązywała przez kolejne 3 lata: od 2.6.2018r. do 2.6.2021r. W związku z tym, osoby posiadające wodomierze proszone są o podanie stanu liczników do 15 lipca br. aby płacić za wodę wg nowej stawki, która wynosi: 3,89zł / 1m3




W dniu 14 kwietnia br. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ustalono nowe op
łaty obowiązujące na 2018r.

z terminem wpłaty do: 30 czerwca 2018

®    opłata ogrodowa – 0,94zł/m2 działki

®    w tym zawarta jest opłata za wywóz śmieci 0,18zł/m2 działki

®    opłata członkowska – 6zł od każdej działki

z terminem wpłaty do: 31 grudnia 2018

®    dla osób posiadających wodomierze – 4,60zł/m3 wody wg wskazania licznika

®    dla osób bez wodomierzy (zaliczkowa opłata) – 0,50zł/m2 działki


opłata za prąd– 0,54zł/1kWh wg wskazania licznika, terminy  płatności:

®    za I półrocze - do 30 lipca 2018

®    za II półrocze – do 31 stycznia 2019

 opłaty pobierane od nowoprzyjętych działkowców:

®    inwestycyjna – 1.378zł

®    wpisowe – 350zł


OPŁATY MOŻNA WNOSIĆ:

w kasie Ogrodu:

  • w środy w godzinach 15.00–18.00
  • w soboty w godz. 11.00-13.00

na konto bankowe:

  • nr konta: 81 1020 1185 0000 4002 0111 8389
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. XVIII Oddział w Warszawie, ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa;
  • w tytule przelewu proszę o podanie: imienia i nazwiska, numeru działki oraz za co jest robiony przelew: prąd, opłata działkowa, woda itd.

 

OPŁATY na 2017 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 8.04.2017r.

OPŁATY na 2016 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 23.04.2016r.

OPŁATY na 2015 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 18.04.2015r.

OPŁATY na 2014 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 19.09.2014r.


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT