O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
OPŁATY 2017r.
OPŁATY 2016r.
OPŁATY 2015r.
OPŁATY 2014r.
OPŁATY

2021

 
 Uprzejmie informujemy, że od maja 2021r wszelkie opłaty opłaty działkowe należy robić przez bank, przelew internetowy lub wpłatę na poczcie.
 Nie ma możliwości wpłaty gotówkowej. Informacje o opłatach i zaległościach można uzyskać pod nr tel. 22 837 93 75 w godz. pracy Biura Zarządu tzn. w
 soboty w godz. 10-13.

2020

 

W związku z tym, że w tym roku nie odbyło się jeszcze Walne Zebranie Sprawozdawcze (ze względu na pandemię) opłaty wnosimy zaliczkowo zgodnie z ustaleniami z Walnego Zebrania z 2019r. Kwoty poniżej.
 

 

2019

W dniu 13 kwietnia br. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym podjęto jednogłośnie Uchwałę o nowych stawkach opłat na 2019 rok oraz o terminach ich wpłat. 

 opłata ogrodowa - 1zł/m2 działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ składka członkowska - 6zł od działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ opłata energetyczna - 10zł od działki, płatne do 30 czerwca 2019,

→ opłata za prąd - 0,54zł/kWh wg licznika, płatne za I półrocze do 31 lipca 2019, a za II półrocze do 31 stycznia 2020,

→ opłata za wodę (z wodomierzem) - 3,89zł/m3 wg licznika, płatne do 31 grudnia 2019,

→ opłata za wodę (bez wodomierza) - 0,80zł/m2 działki, płatne do 31 grudnia 2019,


dla nowych Działkowców (płatne jednorazowo przy podpisywaniu Umowy):

→ wpisowe - 350zł

→ opłata inwestycyjna - 1.512zł

 
 

2018

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wprowadziło nową taryfę opłat za wodę dla mieszkańców Warszawy, która będzie obowiązywała przez kolejne 3 lata: od 2.6.2018r. do 2.6.2021r. W związku z tym, osoby posiadające wodomierze proszone są o podanie stanu liczników do 15 lipca br. aby płacić za wodę wg nowej stawki, która wynosi: 3,89zł / 1m3
W dniu 14 kwietnia br. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ustalono nowe op
łaty obowiązujące na 2018r.

z terminem wpłaty do: 30 czerwca 2018

®    opłata ogrodowa – 0,94zł/m2 działki

®    w tym zawarta jest opłata za wywóz śmieci 0,18zł/m2 działki

®    opłata członkowska – 6zł od każdej działki

z terminem wpłaty do: 31 grudnia 2018

®    dla osób posiadających wodomierze – 4,60zł/m3 wody wg wskazania licznika

®    dla osób bez wodomierzy (zaliczkowa opłata) – 0,50zł/m2 działki


opłata za prąd– 0,54zł/1kWh wg wskazania licznika, terminy  płatności:

®    za I półrocze - do 30 lipca 2018

®    za II półrocze – do 31 stycznia 2019

 opłaty pobierane od nowoprzyjętych działkowców:

®    inwestycyjna – 1.378zł

®    wpisowe – 350zł


OPŁATY MOŻNA WNOSIĆ:

w kasie Ogrodu:

  • w środy w godzinach 15.00–18.00
  • w soboty w godz. 11.00-13.00

na konto bankowe:

  • nr konta: 81 1020 1185 0000 4002 0111 8389
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. XVIII Oddział w Warszawie, ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa;
  • w tytule przelewu proszę o podanie: imienia i nazwiska, numeru działki oraz za co jest robiony przelew: prąd, opłata działkowa, woda itd.

 

OPŁATY na 2017 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 8.04.2017r.

OPŁATY na 2016 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 23.04.2016r.

OPŁATY na 2015 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 18.04.2015r.

OPŁATY na 2014 rok - uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 19.09.2014r.


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT