ROD KOŁO II Warszawa
NASZ OGRÓD
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
TROCHĘ HISTORII
65 LAT OGRODU
OKOLICE OGRODU - KOŁO I WOLA
120 LAT OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO I NAJSTARSZY OGRÓD
TROCHĘ HISTORII

Ze względu na obchodzone w 2017 roku święto 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce wgłębiłam się bardziej w ten temat i nie mogłam się naczytać. Państwu przedstawiam najciekawszą część związaną z Ogrodami.

 

Zapraszam do lektury:
-  Historii ROD Koło II– głównym źródłem informacji były nasze kroniki ogrodowe
- 
Historii okolic naszego Ogrodu tzn. osiedla Koło oraz części dzielnicy Wola. Temat     
  rzeka….  W internecie mogłam wyczytać o wielu niesamowitych wydarzeniach związanych z
  Wolą. Do tej pory możemy obejrzeć resztki fabryk z początku XX wieku czy starych
  kamienic, niestety coraz  częściej wyburzanych.

-
Krótkiej historii Ogrodnictwa Działkowego w Polsce oraz najstarszego Ogrodu 


NASZ OGRÓDOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT