O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
PORADY DZIAŁKOWE
PRZEPISY
CIEKAWOSTKI
PORADY

 W tym dziale chciałabym zamieszczac różne porady - również te otrzymane od Działkowców, może ciekawe przepisy na przetwory z naszych działkowych produktów itd...


 

-        porady dotyczące prowadzenia działki

-        przepisy - na różne przetwory, nalewki itd... prosto z naszych Działek

-        ciekawostki - związane z wypoczynkiem na Działkach - o podlewaniu roślin ogrodowych....O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT