O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
DOKUMENTY
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA
WIOSNA 2019
DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018
"PĘPKOWE" JONATANA
Zabawa Sylwestrowa 2016/2017
ROD Koło II latem
WIOSNA !!!
Działki w zimowej scenerii
Zabawa Sylwestrowa 2014
Rysunki naszych małych Działkowców
Jesień
Wspólne ognisko_4.10.2014
Piknik - poznajmy się na nowo_08.2014
Pożegnanie "wczasów dla Seniora" 2014
Nasze Działki - pochwalmy się
60-lecie ROD Koło II
GALERIA
POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA
WIOSNA 2019
DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018
"PĘPKOWE" JONATANA
Zabawa Sylwestrowa 2016/2017
ROD Koło II latem
WIOSNA !!!
Działki w zimowej scenerii
Zabawa Sylwestrowa 2014 Wszystkie osoby występujące na zdjęciach wyraziły zgodę na publikację na stronie internetowej naszego ROD Koło II.
Rysunki naszych małych Działkowców
Jesień
Wspólne ognisko_4.10.2014

Bardzo dziękujemy wszystkim Działkowcom, którzy przyszli w sobotę przed ogniskiem porządkować „Plac Seniora”. Dziękujemy za wszystkie rośliny, za sadzenie ich oraz za wypielęgnowanie Placu Seniora. Szkoda tylko, że tak mało osób było chętnych do pomocy. Tym bardziej DZIĘKUJEMY tym, którzy się pojawili!

 

Piknik - poznajmy się na nowo_08.2014
Pożegnanie "wczasów dla Seniora" 2014
Nasze Działki - pochwalmy się
60-lecie ROD Koło II
0 łączna ilość elementów

O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKADOKUMENTYPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT