O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
OPŁATY 2017r.
OPŁATY 2016r.
OPŁATY 2015r.
OPŁATY 2014r.
OPŁATY 2014r.

 

W dniu 13 września 2014 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały jednogłośnie przyjęte nowe stawki opłat na rok 2014. Obecnie wynoszą one:

  • opłata za wodę - 63gr/m2 działki
  • opłata energetyczna - 25zł od działki
  • opłata na rzecz ogrodu - 40gr/m2 działki
  • prace społeczne na rzecz ogrodu - 3h po 10zł/h

Osoby, które dokonały już wpłaty zaliczkowej powinny dokonać ostatecznego rozliczenia w terminie do 15 października 2014.


OPŁATY USTALONE PRZEZ ZARZĄD DLA NOWO PRZYJMOWANYCH OSÓB DO GRONA DZIAŁKOWCÓW ROD KOŁO II:

  • wpisowe - 350zł
  • opłata inwestycyjna - 1.350zł
O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT