O OGRODZIE
OPŁATY
OGŁOSZENIA
GAZETKA
PORADY
PRAWO
PZD
GALERIA
KONTAKT
WCZASY DLA SENIORÓW
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ

2018W imieniu Zarządu bardzo proszę wszystkich Działkowców, którzy korzystają z wolnostojącego magazynu znajdującego się w naszym ROD, o opróżnienie go ze swoich przedmiotów - najpóźniej do 27 października br. Jest to ostateczny termin. Po tym czasie wszelkie zalegające rzeczy zostaną zutylizowane.
Jeśli wiecie Państwo, że Wasi sąsiedzi korzystają z w/w magazynu proszę przekażcie dalej tę informację, ponieważ chcielibyśmy zrobić w tym miejscu porządek a znajdujące się tam przedmioty bardzo utrudniają nam pracę. Jednocześnie nie chcielibyśmy usunąć rzeczy, które stanowią dla kogokolwiek jakąś wartość.
Decyzja została podjęta przez Zarząd Uchwałą nr 148/10/2018 na zebraniu w dniu 10 października 2018r.

Dziękujemy za zrozumienie.


JESIENNE PORZĄDKI


DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018 - 8.09.2018r.

Jak co roku zapraszam w imieniu Zarządu Ogrodu na Dzień Działkowca, który odbedzie się na placu Seniora - (a jak pogoda spłata figla, to wtedy spotkamy się w świetlicy w Domu Działkowca). Tradycyjnie będzie można skosztować kiełbaskę, kaszankę, popić kawą i herbatą i spróbować inne pyszności. Nowością będzie wystawa działkowych plonów - dlatego też prosimy chętnych Działkowców o dostarczanie ich w dniu imprezy - do godz. 12.00 do biura Ogrodu (oczywiście do zwrotu). Całością spraw związanych z organizacją wystawy kieruje p. Aleksander Kuffel.

W lipcu br będą prowadzone dodatkowe prace wodociągowe, dlatego prosimy o ostrożność podczas spacerów - alejki mogą w niektórych miejscach być rozkopane.
W związku z nasilającymi się kradzieżami i włamaniami na terenie działek, uprasza się wszystkich działkowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy o zamykanie bram wejściowych i niewpuszczanie postronnych osób na teren Ogrodu. Wszelkie podejrzane sytuacje (każde włamanie) należy zgłaszać do Zarządu oraz na Policję - komisariat ul. Żytnia 36, lub na numer telefonu: 603 72 55, 602 72 56 lub ogólny 112.
Jeśli w ostatnim czasie miała miejsce kradzież na Państwa działce prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału Przestępczości pod numerem tel. 22 603 94 36, ponieważ istnieje możliwość odzyskania skradzionego mienia.


W dniu 27 kwietnia br. (piątek) w godzinach popołudniowych, przy altanie śmietnikowej zostaną podstawione kontenery. Dzięki temu będziemy mogli uporządkować swoje działki po zimie i przygotujemy je na dobry początek sezonu. 
Proszę jednak o zachowanie zdrowego rozsądku szczególnie przy wyrzucaniu "gabarytów" i odpadów zielonych. Aby znalazły się w kontenerze, należy wcześniej podzielić je na mniejsze części. Dzięki temu więcej osób będzie mogło z kontenerów skorzystać a nasze Ogródki znowu będą piękne. Kontenery zostaną zabrane 30 kwietnia br. (poniedziałek).

Odczyty wodomierzy - ostateczny termin !
16 maja 2018r mija ostateczny termin przekazania stanu wodomierzy, które są założone na działkach. Działkowcy, którzy nie podadzą tej informacji będą wnosić opłaty za wodę z m2 działki (tak jak przed założeniem wodomierza).

Chciałabym przypomnieć, że Działkowcy, którzy założyli wodomierze, mieli obowiązek przekazać do Zarządu stan zużycia wody, w terminie do 31.12.2017. Niestety na 230 założonych urządzeń, aż 95 nadal jest niespisanych !!!  Brak informacji o ilości zużytej wody nie pozwala na wyliczenie stawki dla osób, które nie posiadają liczników. Przypomnę, że jednym z punktów Walnego Zebrania Sprawozdawczego jest ustalenie opłaty za wodę. Jeśli nie będziemy znali zużycia z 95 działek - ustalenie tej opłaty nie będzie możliwe…
 

14 kwietnia br (w sobotę) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego Koło II:
 
 • I termin zebrania – godz. 10.00
 • II termin zebrania – godz. 10.30
Zgodnie z prośbą PZD apeluję do wszystkich Działkowców o czynny udział w Walnym Zebraniu. Jest to spotkanie, na którym mamy możliwość wspólnie decydować o sprawach naszego Ogrodu. 
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze jest organizowane przede wszystkim aby:
 • Zarząd mógł rozliczyć się z wszelkich wydatków Ogrodu za rok poprzedni,
 • przedstawić plan wydatków (plan finansowy) na rok obecny,
 • przegłosować wysokość opłat działkowych związanych z wodą, prądem, opłatami członkowskimi do PZD itd...
 każdy z nas może zabrać głos we wspólnej sprawie Ogrodu, rozwiązać jakiś problem lub zaproponować coś nowego do realizacji w obecnycm 2018r.

PRZYPOMINAM - SPOTYKAMY SIĘ 14 KWIETNIA W SOBOTĘ O GODZ. 10.00 (lub w razie braku wymaganej ilości Członków ROD - o godz. 10.30)


2017:

15 grudnia

Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z działek w ROD Koło II można wnosić na konto bankowe:

 • nr konta: 81 1020 1185 0000 4002 0111 8389
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. XVIII Oddział w Warszawie, ul.Skierniewicka 21 01-230 Warszawa
 • w tytule przelewu proszę koniecznie o podanie: imienia i nazwiska, numeru działki oraz za co jest robiony przelew: prąd, coroczna opłata działkowa, woda itd....

9 listopada

Drodzy Działkowcy,
Zgodnie z coroczną tradycją chciałabym w imieniu Zarządu zaprosić wszystkich chętnych na Zabawę Sylwestrową 2017/2018. Proponowana stawka od pary to 200zł. Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmuje Gospodarz oraz Zarząd.

Po zamknięciu wody działkowcy w terminie do końca br. winni nam przekazać informację dotyczacą stanu liczników wody zainstalowanych na swych działkach.

4 listopada

Akcja "jesienne kontenery"

Tym razem nasza akcja przebiegła wyjątkowo spokojnie. Oczywiście mimo wcześniejszych informacji nie obyło się bez lodówek, kuchenek gazowych czy dużych wersalek - o drzewach lepiej nie wspominać. Pomimo tego, dzięki zaprzyjaźnionym działkowcom wszystko zostało "ogarnięte".
Tym razem ze względu na rosnące potrzeby Działkowców zamiast planowanych 6 sztuk dużych kontenerów zamówiliśmy 8 sztuk.  
Jedyna przykra sprawa - 
skradziona została kamera monitorująca bramę nr. 2. Mamy nagranie z innej kamery lecz sprawca jest nie do zidentyfikowania...


23 października

 STOP SPALANIU NA DZIAŁKACH!!! - 04.10.2016

Sezon ogrodniczy dobiega końca. Trwa porządkowanie działek i ogrodu oraz ich przygotowywanie do zimy. Z tej okazji w ogrodach działkowych pojawił się znowu dobrze wszystkim znany problem związany z paleniem odpadów organicznych i komunalnych. Na niektórych działkach ma bowiem także miejsce niedopuszczalny proceder spalania śmieci, w wyniku którego do gleb, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Problem ten dotyczy niestety wielu terenów ogrodów działkowych, zarówno tych podmiejskich, jak i tych zlokalizowanych blisko siedzib ludzkich. Do Krajowej Rady PZD cą skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi palący obcięte gałęzie i suche liście.

Także media dostrzegają problem zadymienia ROD i osiedli zlokalizowanych wokół nich. Oto niektóre przykłady tytułów z gazet z ostatnich dni: „Gryzący dym nad działkami”, „Straż Miejska bierze się za palących ogniska na działkach”, „Działkowcy się duszą, ich sąsiedzi też nie wytrzymują”, „Inspekcja Ochrony Środowiska na działkach”, „Toksyczny smog działkowy”, etc. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu przez działkowców sprawia, że tracą oni życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach.

DLATEGO KOLEJNY JUŻ RAZ APELUJEMY DO DZIAŁKOWCÓW I JEDNOCZEŚNIE, PRZYPOMINAMY, ŻE PALENIE OBUMARŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN, GAŁĘZI, A TAKŻE WSZELKICH FORM STAROCI, ELEMENTÓW ROZBIÓRKI Z ALTAN JEST NA TERENIE ROD CAŁKOWICIE ZABRONIONE.

PRAWNE UNORMOWANIA ZAKAZU SPALANIA NA DZIAŁKACH

Niektórzy działkowcy pamiętają jeszcze § 136 nieobowiązującego już Regulaminu ROD, który stanowił, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, w szczególności prawa miejscowego.” Tj. uchwał samorządów o zakazie spalania, jeżeli taki zakaz został uchwalony to ówczesny Regulamin ROD nie mógł być stosowany. 

Zgodnie z zasadą hierarchii aktów prawnych, która mówi, że przepis wyższego rzędu jest ważniejszy mocą od tego niższego, w tym konkretnym przypadku, od ówczesnego Regulaminu
 ROD. Dawniej, gdy w polskich miastach nie było jeszcze smogu spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Obecnie w nowej wersji Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. O zakazie spalania i jego konsekwencjach informują nas także Kodeksy: wykroczeń i cywilny, np. art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń – zgodnie z nim, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, które polegają na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon, materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Także Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – który mówi szeroko o zakłócaniu porządku w miejscu publicznym, co zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, jak wynika z lektury „Komentarza do Kodeksu Wykroczeń” zakłócenie porządku na działkach powoduje nie tylko hałas, krzyki, alarmy, etc., ale także inne występki, jak palenie liści, jak i innych odpadów roślinnych, w wyniku czego duszący dym utrudnia egzystencję.  Spójrzmy jeszcze na art. 144 Kodeksu cywilnego – który mówi, że właściciel lub dzierżawca nieruchomości, a taką jest działka z altaną winien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, która jest następstwem dopuszczalnego przeznaczenia nieruchomości (przepis ten mówi o zakazie zadymiania posesji sąsiednich, gdyż nie są obszarem przemysłowym, a przeznaczeniem ROD jest uprawa i wypoczynek – przyp. M.B.). Również art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.”

                                                   SUROWE KARY ZA PALENIE

Spalania odpadów zakazuje także Ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a), na podstawie której samorządy podejmują uchwały antysmogowe. Strażnik miejski może upomnieć działkowca i wylegitymować go oraz ukarać mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku nawracającego wykroczenia nawet grzywną w wysokości do 5000 zł. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. A palenie śmieci, czyli starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.


CO ZATEM ZROBIĆ Z ODPADAMI?

 

Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Jesienny czas sprzyja procesom gnicia roślin. Nie wszystkie odpady nadają się do kompostowania np. chore w wyniku grzybic i porażone przez mszyce i inne szkodniki resztki roślin, powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i zabrane z ogrodu, jako odpady zielone. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost? Przypominamy także, że Zarządy ROD powinny bezwzględnie egzekwować przepisy związkowe, ale również miejscowe w sprawach spalania w ogrodach działkowych.
13 września 

W dniu 14 września br w TVP3 tematem „Kuriera” będzie ul. Marynin idąca wzdłuż naszych Działek. Transmisja ma być przeprowadzona częściowo na żywo – dziennikarze będą nagrywać program od godz. 18.30. Wóz transmisyjny ma stać na rogu ul. Brożka i ul. Marynin (przy RWE). Wejście na antenę będzie o godz. 19.00.

Na miejscu mają być radni i przedstawiciele Dzielnicy Wola, którzy będą rozmawiać głównie o tym czy otwierać przejazd ul. Marynin do Wola Parku. My jako Działkowcy możemy się wypowiedzieć nt. utwardzenia tej drogi, ponieważ między Wola Parkiem a naszym ROD jest ona w stanie agonalnym i utrudnia nam dojazd do bram działkowych.

http://www.cyfrowypolsat.pl/redir/program-tv/program-tv-pionowy-single-channel.cp?chN=tvp-warszawa30 sierpnia
Serdecznie zapraszamy Działkowców ROD Koło II na Dzień Działkowca, który odbędzie się 16 września o godz. 16.00 na Placu Seniora. A jeśli pogoda nam nie dopisze spotkamy się w budynku Zarządu. A zgodnie z coroczną tradycją prosimy chętnych Działkowców, o przyniesienie "czegoś smacznego od siebie". Zawsze miło będzie skosztować coś nowego,pysznego, własnoręcznie zrobionego np. z działkowych plonów. 

Ze względu na przypadające w tym roku 65-lecie naszego Ogrodu liczymy na jeszcze większą frekwencję niż w latach poprzednich !!!

 

 


Po raz kolejny mam nieprzyjemność pisać o niestosownym zachowaniu naszych Działkowców. Tym razem jeden z nich prosił wręcz o umieszczenie "serdecznych podziękowań" dla Działkowca który wykazał się totalnym brakiem ogłady i kultury robiąc porządek na swojej działce - treść "ogłoszenia" poniżej:

"SERDECZNIE DZIĘKUJĘ DZIAŁKOWCOWI, KTÓRY WYRZUCIŁ SWOJE NIECZYSTOŚCI Z PIELENIA DZIAŁKI I WYSYPAŁ TO SZCZĘŚCIE W ILOŚCI TRZECH TACZEK PRZY DZIAŁCE NR. 228" 6 lipca:
1 lipca:  

    

 

Materiały przygotowywane na Zebranie będą (zgodnie z Regulaminem) wystawione do 
wglądu w Biurze Zarządu w następujących dniach:
 • 29 marca (środa) - w godz. 10.00 - 13.00
 • 1 kwietnia (sobota) - w godz. 10.00 - 13.00
 • 5 kwietnia (środa) - w godz. 10.00 - 13.00

Zapraszamy do udziału w Zebraniu wszystkich Działkowców, którzy chcieliby mieć 
wpływ na działalność naszego Ogrodu, opłaty z nim związane czy mają inne ciekawe 
pomysły związane z jego funkcjonowaniem.
2016DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2016

W imieniu zarządu ROD Koło II serdecznie zapraszam na Dzień Działkowca, który odbędzie się w sobotę 3.IX.2016r. od godz.15.00 na Placu Seniora.
W tym roku „Dzień Działkowca” będzie miał z lekka inny przebieg niż do tej pory. Dzięki obecności Pani MARINY HULIA i jej gości, przeżyjemy niezwykłą podróż kulturową do Czeczenii - zwanej krajem bez turystów. Posłuchamy niezwykłej opowieści o kotach, miłości i niezwykłych ludziach - z górami Kaukazu w tle. Obejrzymy oryginalny pokaz tańca czeczeńskiego i bajkowe przedstawienie z maskami - nie tylko dla dzieci :-) Dla aktywnych osób będzie przygotowana przez Czeczeńskich gości kulinarna niespodzianka.

Pani Marina będzie również gościem w programie Wschodnie Radio Warszawa (106,2 FM) 3.IX.2016 w godz. 10:07-10:55. Słuchacze będą mogli poznać ludzi spotkanych w Czeczenii i dowiedzą się o naszym zaproszeniu na „Dzień Działkowca”.

 

BARDZO PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O POMOC W ZASILENIU "STOŁU CATERINGOWEGO" WCZEŚNIEJ PRZYNIESIONYM DO ZARZĄDU CIASTEM (najlepiej pokrojonym na talerzyku/tacy). 
OCZYWIŚCIE WSZELKIE INNE PRODUKTY PROSTO Z DZIAŁKI (np. owoce, przetwory, napoje) BĘDĄ RÓWNIEŻ MILE WIDZIANE.
 


 

Od strony artystycznej będziemy mieli zapewniony sprzęt muzyczny, ekran do wyświetlania teledysków (oraz być może tekstów karaoke) oraz kolorowe światła.

Będziemy mieli 1 osobę z firmy cateringowej do pomocy przy obsłudze imprezy – ale każda para rąk do pomocy zawsze nam się przyda - do zawsze licznie obecnych Działkowców.


27 lipca 

Tym razem chciałabym poinformować o mało przyjemnych sprawach… Od dłuższego czasu nagminnie dochodzi do niszczenia naszego wspólnego mienia

 • po zimie została odnowiona łazienka koło budynku Zarządu – tzn. zostały zamontowane nowe sanitariaty oraz oświetlenie z czujkami ruchu… Niestety nie wszyscy potrafili to docenić. Po kilku dniach sanitariaty zostały zniszczone, żarówki z czujek ruchu ukradzione, a klosze po zdemontowaniu wylądowały w kontenerze na śmietniku!  W imieniu Zarządu przypominam, że w/w urządzenia zostały zakupione z NASZYCH WSPÓLNYCH składek. Naprawdę przykro patrzeć, że w tak krótkim czasie zostało to zniszczone,
 • kolejna sprawa to zamki w furtkach przy bramach wejściowych, które są nagminnie niszczone i brutalnie wyginane. Czasem Zarząd nie nadąża z wymianą wkładek…
 • również jest duży problem z zapanowaniem nad porządkiem przy bramie nr. 3 (od strony Wola Parku). Trawnik przy bramie jest od dłuższego czasu traktowany jak kontener na wszelkiego rodzaju śmieci, odpadki czy gabaryty. Mimo tego, że mamy duży śmietnik  który w ostatnim czasie został rozbudowany,
 • podobna sytuacja ma miejsce przy bramie nr. 1 (przy skrzynkach energetycznych na zewnątrz ROD). Ewidentnie są tam wyrzucane śmieci przez Działkowców – zamiast do w/w śmietnika. 

 

10 maja 

Zarząd ROD poszukuje Działkowców do pomocy przy:
- modernizacji wiaty śmietnikowej
- rozbudowie toalet 
Osoby chętne do pracy prosimy o kontakt z Zarządem, gdzie można uzyskać bliższe informacje.
Termin zgłaszania 
- 14 maja 2016r.


16 kwietnia 

23 kwietnia 2016r. odbędzie się Walne Zebranie Działkowców ROD Koło II.  Pierwszy termin zebrania to godz. 9.00, II termin zebrania to 9.30. Materiały sprawozdawcze będą do wglądu 16,18,20 kwietnia w godz. 10.00-13.00. Wszystkich Działkowców serdecznie zapraszamy. Będą poruszane bardzo ważne sprawy związane z działalnością naszego ROD-u.

23 kwietnia zostanie również włączona woda na działkach (po Walnym Zebraniu) - prosimy aby wszyscy Działkowcy w miarę możliwości (i wolnego czasu) byli obecni tego dnia  :-) Warto będzie sprawdzić stan naszych rur, kranów czy zaworów po całej zimie. Wszelkie usterki, które wynikną po włączeniu wody proszę zgłaszać do Gospodarza Ogrodu.
 

Po wielu interwencjach naszego Zarządu u Pani Dyrektor Szkoły (przy ul. Księcia Janusza) została dokonana pielęgnacyjna przycinka topoli strzelistych, które znajdowały się na terenie szkoły i swoją wysokością zagrażały bezpieczeństwu Działkowców i ich domków letniskowych.


7 marca 

Szanowni Działkowcy - jestem zainteresowany odkupieniem działki na terenie ROD Koło II. Jeśli ktoś z Państwa chciałby sprzedać działkę albo znacie Państwo Działkowca, który szuka kupca bardzo proszę o kontakt telefoniczny - Łukasz Zaremba - tel. 793 180 283. 
Dziękuję!

28 stycznia
Serdecznie zapraszamy - w dniu 6 lutego 2016r. o godz. 17.00  - na ognisko połączone z zabawą karnawałową, która odbędzie się w Domu Działkowca. Koszt to 60zł od pary. Zapewniamy kiełbaski, zupę, kawę, herbatę... 
Zapisy i opłaty pobiera Gospodarz ROD do 3 lutego 2016r.


O OGRODZIEOPŁATYOGŁOSZENIAGAZETKAPORADYPRAWOPZDGALERIAKONTAKT